საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭო

ასოცირების შეთანხმების შესრულების ზედამხედველობის უმაღლესი ორგანო. საბჭოს ხელმძღვანელობს: საქართველოს მხრიდან - საქართველოს პრემიერ მინისტრი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან - ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში

საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტი

საქართველოს მხრიდან კომიტეტის თანათავმჯდომარეა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ვაჭრობის სფეროში გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელი. კომიტეტის წევრები არიან საქართველოს მხრიდან შესაბამისი მინისტრის მოადგილეები და უწყებების ხელმძღვანელები, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან შესაბამისი დირექტორატების წარმომადგენლები

ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების ქვეკომიტეტი
საბაჟო ქვეკომიტეტი
სანიტარული და ფიტოსანიტარული ქვეკომიტეტი
გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტი

ვახტანგ ცინცაძე

vtsintsadze@economy.ge 

სამსონ ურიდია

s.uridia@rs.ge 

ლაშა ინაური

lasha.inauri@moa.gov.ge 

ნიკოლოზ გოგილიძე

n.gogilidze@sakpatenti.org.ge