ევროინტეგრაციის კომისია

კომისიას თავჯმდომარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო წევრი სამინისტროები წარმოდგენილი არიან მინისტრების დონეზე

DCFTA-ს ქვეკომისია

ქვეკომისიას თავმჯდომარეობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, ხოლო წევრი სამინისტროები და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები წარმოდგენილი არიან მინისტრების მოადგილეებისა და ხელმძღვანელების დონეზე


საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტი

გიორგი ჩიტაძე +995 032 299 11 84

giorgichitadze@economy.ge 

შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი 

ლიკა კლიმიაშვილი + 995 032 251 00 11 (1545)

lklimiashvili@moh.gov.ge 

გარემოს დაცვის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

თამარ ალადაშვილი +995 032 272 72 23

t.aladashvili@moe.gov.ge 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

აბა მაისურაძე +995 032 235 78 22

a.maisuradze@energy.gov.ge 

ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

ლაშა ინაური +995 032 237 80 35; +995 032 237 80 29

lasha.inauri@moa.gov.ge 

მეტროლოგიის ინსტიტუტი

ნინო მიქანაძე + 995 032 261 77 57

nino_mikanadze@yahoo.com 

საკანონმდებლო და საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

მანანა ფრუიძე +995 032 225 25 33

mpruidze@sakpatenti.org.ge 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

დიმიტრი გულისაშვილი +995 032 224 22 48

DGulisashvili@spa.ge 

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

მაკა ხვედელიძე +995 032 226 29 05

m.khvedelidze@rs.ge 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ზურაბ ზურაშვილი +995 032 291 91 67

zurab.zurashvili@nfa.gov.ge 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო

ნუკა მემარნიშვილი  +995 032 293 27 32

nmemarnishvili@economy.ge 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

მარიამ სულაბერიძე +995 032 231 16 99

msulaberidze@gncc.ge 

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მალხაზ ხარებავა +995 032 219 22 33 (120)

malkhaz@gac.gov.ge 

სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ქეთევან ზუკაკიშვილი - +995 032 244 07 70

kzukakishvili@competition.ge 

საქსტატის საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველო

ლიკა ძებისაური +995 032 236 72 10

LDzebisauri@geostat.ge