როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

დაგვიკავშირდით

  • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • მისამართი:
    კეკელიძის ქ. №4, 0179,
    თბილისი, საქართველო
  • ტელეფონი: +(995 32) 299 11 84;
  • ელ.ფოსტა: dcfta@moesd.gov.ge
  • წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.