როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

კანონმდებლობა

ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ:

  • საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად მიღებული ნორმატიული აქტები მათი მიღების წლების და რეგულირების სფეროების მიხედვით;
  • მისაღები ნორმატული აქტების პროექტები, მათი რეგულირების სფეროების მითითებით.

ვებგვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ნორმატიული აქტის პროექტის გაცნობასთან ერთად გააკეთოს მასზე კომენტარი, რომელიც ავტომატურად მიეწოდება შესაბამის ორგანოს.

საკანონმდებლო აქტების პროექტები
დარჩა: 1 თვე და 4 დღე
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
კომენტარების დაწერის დრო ამოიწურა !
ამჟამად საკანონმდებლო პროექტი არ არის
მიღებული კანონმდებლობა
წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.