როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

DCFTA ადაპტირების პროგრამა

DCFTA ადაპტირების პროგრამა ემსახურება მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერას საქართველოში და ის დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

DCFTA ადაპტირების პროგრამის მიზნებია:

  • მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება;
  • ექსპორტის ხელშეწყობა;
  • ახალი სტანდარტების დანერგვა;
  • ცნობადობის გაზრდა DCFTA-ს შესახებ;
  • ფინანსურ რესურსებზე გაუმჯოებესებული წვდომა მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის;
  • ადგილობრივი, საკონსულტაციო სერვისების ხარისხის ამაღლება და მოხმარების ზრდა; 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის, მცირე და საშუალო საწარმოების

დაფინანსების და განვითარების ჯგუფი, ევვროპის რეკონსტრუქციის და განვითრების ბანკი

ბიზნეს ცენტრი "მერანი", მე-6 სართული

გრიბოედოვის ქ. #31ა

თბილისი, 0108, საქართველო

ტელ.: +995 322 447 400

ელ. ფოსტა: knowhowgeorgia@ebrd.com 

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:

www.ebrd.com/ knowhow

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.