როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

23 05 2019

გამოქვეყნდა მთავრობის დადგენილების პროექტი კომენტარებისთვის

საიტზე გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „მოთხოვნები სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი მასალებისა და საგნების მიმართ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 5 ივნისის N317 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ."

 

 

დადგენილების პროექტი ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულიდან: http://www.dcfta.gov.ge/ge/legislation

 

კომენტარების მიღების ბოლო ვადაა 07/06/2019.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.