როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

04 09 2019

გამოქვეყნდა მთავრობის დადგენილების პროექტი კომენტარებისთვის

საიტზე გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „ახალი („ნოველ") სურსათის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე."

 

დადგენილების პროექტი ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულიდან: http://www.dcfta.gov.ge/ge/legislation

 

კომენტარების მიღების ბოლო ვადაა 18/09/2019.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.