როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

24 10 2019

გამოკითხვა ვებგვერდის dcfta.gov.ge შესახებ

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ატარებს გამოკითხვას DCFTA-ს ვებგვერდთან დაკავშირებით. გვსურს შევიტყოთ, როგორ იყენებთ DCFTA-ს ვებგვერდს.

 

კითხვარი შედგება 10 კითხვისაგან და მისი შევსება საჭიროებს დაახლოებით 3 წუთს. კითხვარის შესავსებად მიყევით ბმულს - https://www.surveymonkey.com/r/PPDQSQV  

 

დიდი  მადლობა დახმარებისთვის.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.