როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

02 06 2022

EaP Trade Helpdesk პორტალის გაცნობითი ვებინარი

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა გადამწყვეტია იმისთვის, რომ ბიზნესს დაეხმაროს საკუთარი გეგმების ცვალებად საბაზრო პირობებთან ადაპტირებაში გაჩენილი შესაძლებლობების გამოყენების მიზნით. ეს 60 წუთიანი ვებინარი უზრუნველყოფს EaP Trade Helpdesk პლატფორმის მიმოხილვას და ფირმებისთვის მის პრაქტიკულ გაცნობას. პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე (https://eap.tradehelpdesk.org/ka), აერთიანებს სავაჭრო და ბაზარზე წვდომის ძირითად ინფორმაციას, რაც დაეხმარება კომპანიებს ამოიცნონ პერსპექტიული საექსპორტო შესაძლებლობები როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ბაზრებზე, ასევე ევროკავშირში. დამსწრეები გაეცნობიან ძირითადი ინფორმაციის მიმოხილვას ბაზრის ანალიზის ჩასატარებლად, მათ შორის მოთხოვნისა და ბაზრის ზომის შესახებ, პროდუქტის საექსპორტო პოტენციალის შეფასებას 2026 წლისთვის, ტარიფებს, წარმოშობის წესებს და მარეგულირებელ მოთხოვნებს და სხვა.

 

თარიღი: 2022 წლის 15 ივნისი.

დრო: 11:00 საათი.

Zoom-ის ბმული რეგისტრაციისთვის: https://intracen.zoom.us/meeting/register/tJEodeuqqDIpHdclABzM_BvjeZBN_zVZFMK- 

რეგისტრაცია 9 ივნისამდე.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.