როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

08 02 2024

ფოსტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი

გამოქვეყნდა ფოსტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი კომენტარებისთვის

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.