როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

28 11 2016

ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან

2016 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) პროექტის - „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს.

 

მემორანდუმით განსაზღვრულ სამუშაოებს შორის ერთ–ერთია საქართველოს მასშტაბით DCFTA-ს ხუთი საინფორმაციო ცენტრის გახსნა. საინფორმაციო ცენტრები თბილისში, ქუთაისში, სიღნაღში, გორსა და ზუგდიდში იმუშავებს და დაინტერესებულ პირებს DCFTA-სთან დაკავშირებულ ინფორმაციასს მიაწოდებს. მემორანდუმის საფუძველზე გათვალისწინებულია კერძო სექტორის წარმომადგენლებს (უმთავრესად, მცირე და საშუალო მეწარმეებს) შორის DCFTA-ს შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მათი მოსაზრებების შეგროვება.

პროექტი მიმდინარეობს ევროკავშირის ინიციატივის EU4Business-ის (მცირე და საშუალო მეწარმეობისა და კერძო სექტორის ხელშეწყობა) ფარგლებში.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.