როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

29 03 2017

DCFTA-ს სამოქმედო გეგმის ანგარიშისა და 2017 წლის გეგმის საპარლამენტო მოსმენა

2017 წლის 29 მარტს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივი საკომიტეტო მოსმენა „საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების (DCFTA) 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიშისა და 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესახებ.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის  მოადგილემ გენადი არველაძემ პარლამენტის წევრებს გააცნო ინფორმაცია DCFTA-ს 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული  ღონისძიებების შესრულების შესახებ და წარუდგინა DCFTA-ს ფარგლებში 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.