როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

DCFTA ბიზნესისთვის

სავაჭრო სტატისტიკა

 

 

 

 

 

 

 

 

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.